KK - KG / KALİTE KONTROL - MALZEME KABULÜ

Tersaneye dış tedarik yoluyla alınan tüm malzeme ve ekipmanlar; ilgili projenin şartnamesine, klas kurallarına veya tersane iç kontrol standartlarına uygun şekilde kontrol edilerek depolara kaldırılır.

Ön kontroller sonucu uygun bulunan ekipmanlar sarı “KK OK” etiketi ile etiketlenir. Aynı ekipmanlar gemiye montaj sonrası da kontrol edilerek nihai onay için yeşil “KK OK” etiketi ile işaretlenir. Gelen tüm malzeme ve ekipmanlar gözle muayeneden geçirilir, gerekirse bu kontrollere ;

• Boyut kontrolü

• UT ile laminasyon kontrolü

• Ağırlık ölçümü

• Kablolar için yırtık kontrolü

• MT ile yüzey kontrolü

• Sertifika kontrolü ve malzeme üzerinde mühür kontrolü

• Kimyasal analiz

• Tahribatlı muayene ile mekanik değer ölçümü

• RT ve UT ile kaynak kalitesi kontrolü ilave edilir.

Amaç, üretim prosesinin son aşamasında malzeme ve ekipmanın hatalı olduğunun anlaşılması üzerine yaşanacak zaman kaybını önlemektir.