KK - KG / KALİTE KONTROL - ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

CEMRE OLARAK;


• Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini analiz ederek onlara en iyi ve en uygun şartlarda hizmet sunacağımızı,

• Yeni inşa projeleri kapsamında verilen hizmetin maksimum müşteri memnuniyeti odaklı planlanacağını,

• Sektördeki yenilikleri takip ederek, teknolojinin sağladığı imkanları her zaman kullanıma hazır bulundurarak ve çalışanları sürekli eğiterek hizmet kalitemizi her zaman en üst seviyede tutmaya çalışacağımızı,

• Kurulan kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için sistemin gerekliliklerinden ve taahhütlerinden ödün vermeyeceğimizi,

• Müşteri var olma sebebimizdir anlayışının bünyemizin her kademesinde benimsenmesi için çalışacağımızı,

• Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyacağımızı,

• Çevreyi olumsuz etkileyecek faktörleri minimuma indirmek için gerekli çalışmaları yapacağımızı,

• Tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine öncelik vereceğimizi,

• Kirliliği oluşmadan önce önleyecek çalışmalar yapacağımızı

• Üst yönetim ve tüm çalışanlarımıza “temiz çevre” olgusunu aşılayacağımızı,

• Daha iyi bir yaşam, temiz bir çevre oluşturmak ve toplumumuzun bu konuda daha duyarlı olmasını sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağımızı,

• Yatırım kararları alınırken çevresel kıstasları dikkate alacağımızı,

• İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili Türk mevzuatlarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sağlık ve güvenlik şartlarına uyacağımızı,

• Bütün işçileri, kendilerinin, alt işveren çalışanlarının, arkadaşlarının ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamaları gerektiği konusunda eğiteceğimizi,

• İşçi temsilcilerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili toplantılara, eğitimlere ve tatbikatlara katılarak, güvenlik ve sağlıkla ilgili görüşlerini gündeme getirerek katılımcı rol almalarını sağlayacağımızı,

• Sağlık ve güvenlik ile ilgili eğitimler ve tatbikatların yapılması ve sürekliliğinin sağlanması konularını üst yönetim taahhüdü olarak benimseyeceğimizi,

• Yöneticilerin, işçilerin sağlık ve güvenlik kurallarını öğrenmeleri ve bu kurallara uygun çalışmaları konularında her zaman takipte olacaklarını,

• Yukarıdaki tüm maddeleri daha kaliteli hizmet, daha temiz bir çevre, daha güvenli ve sıfır kaza oranına sahip bir işletme olmak için sürekli gözden geçirip yenileyeceğimizi,

TAAHHÜT EDERİZ.