KK - KG / KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI - DÖKÜMANTASYON

Cemre Tersanesi mevcut kalite yönetim sistemlerini tek bir elden Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ile yönetmektedir.

ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 yönetim sistemleri tek bir çatı altında birleştirilmiştir. Bu sayede çok daha verimli bir sürece geçilmiş ve belge kalabalığı ortadan kaldırılmıştır.

Dokümantasyon yapısı kalite el kitabından başlayarak, prosedürler, prosesler, iş akış diyagramları ışığında ilerler. Ayrıca, kalite yönetim sisteminin gerekleri çerçevesinde her personelin görev detaylarını açıkça anlatan görev tanımları da belirlenmiştir ve görev başlangıcında sunulan uyum eğitimi sırasında personel ile detaylı olarak paylaşılır.

Genel amaç bireysel başarıya endeksli olmayan, sürdürülebilir başarı elde etmektir. Halen mevcut işler durumda bulunan sistemin kısa bir süre içerisinde tamamıyla bilgisayar altyapısı üzerinden kontrol edilebilen bir sistem olarak geliştirilmesi ve böylece maksimum verime ulaşma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Cemre tersanesi kendi kapalı bilgisayara ağı üzerinden müşteri memnuniyetini günlük olarak ölçüp, raporlamaktadır. Müşteri temsilcilerinden yaptıkları her denetim sonrasında ilgili anketi doldurmaları istenir. Bu sayede müşteri memnuniyeti her zaman izleme sürecine tabi tutularak; gerekli tüm müdahaleler zamanında yapılabilmektedir.