SAĞLIK VE GÜVENLİK / ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMİ

Cemre Tersanesi üretim süreçleri boyunca çok önemli üç politikasının ışığında süreç yönetimi sağlamayı tercih eder. Bunlar iş güvenliği, sağlık ve çevre politikalarıdır. Çevresel Yönetim Sistemleri konusunda tersanenin tüm birimlerinin birlikte işlediği bir politika ile başarının yakalanabileceğine inanan Cemre; bu konudaki eğitim ve sertifikasyonlara da özellikle önem vermektedir. Tersane bünyesinde çevre konulu tüm sertifikalar ve kalite yönetim bildirgeleri mevcuttur.

Ayrıca tersane bünyesinde, çevre politikalarının bir gereği olarak atık toplama merkezi oluşturan Cemre, atık toplama istasyonlarını da tüm tersane bölgesine konumlandırmış ve personeline gerekli eğitimleri vermiştir.